Ιστορικό Εταιρείας

  • Στο δρόμο
  • Αύξηση των επενδύσεων σε ευφυΐα Ε&Α και δημιουργία ομάδας
  • Ίδρυσε το εργοστάσιο της Μαλαισίας
  • Μετακίνηση σε νέο εργοστάσιο, Επέκταση χύτευσης, έγχυσης, Συνεργασία με την OSRAM
  • Συνεργασία με την Eaton και την REGIOLUX
  • Ετήσιος κύκλος εργασιών 15 εκατομμυρίων USD, που παρέχεται στη Sylvania EU
  • Προμήθεια εξαρτημάτων εσωτερικού χώρου στην NVC, Opple (πρώτη μάρκα στην Κίνα)
  • Ιδρύθηκε η Sundopt