Εκπαίδευση νέου κανονισμού ERP

Η εταιρεία μας πραγματοποίησε εκπαιδεύσεις σχετικά με τους νέους κανονισμούς ERP τους πρώτους μήνες για να μάθει περισσότερα για τους νέους κανονισμούς ERP.